İcra ve İflas Hukuku, deneyimli avukat kadrosu ile, ticari ve bireysel işlemler neticesinde meydana gelen borç ve alacaklıların tahsili için süreç yönetimi yapmaktadır. Aynı zamanda; icra ve iflas takipleri yapılması, açılan takipler sonrasında tahsilat işlemi içi araştırmaların sağlanması, müvekkil aleyhine başlayan icra, iflas takiplerinin şikayet işlemlerinin gerçekleşmesi, itiraz iptali, menfi tespit davaları takibi noktalarda hizmet verilmektedir.  İstanbul İcra ve İflas Hukuku haricinde de tüm hukuksal süreçlerde sizlere yardımcı olmaktayız.

İflas, iflas erteleme, iflas etmek üzere olan şirketlere dair birleştirme,  satın alma ve yapılandırma işlemleri için danışanlarımıza avukatlarımız aracılığı ile hizmet sağlanmaktadır. Alacaklılar, borçlular, iflas eden veya etmekte olan şirketler, mail olarak tükenen varlıklar ile ilişkin danışmanlık hizmeti alabileceğiniz kurumuz, her zaman için güven ve samimiyeti ön planda tutmaktadır.

Alacaklı kişi, eğer alacağını borçlu tarafından zamanında tahsis edemez ise, bizzat zor kullanarak elde etme şansı yoktur. Borcunu gereği gibi ve zamanında yerine getirmeyen borçlu kişiye karşı zorlama sadece yasalar çerçevesinde yapılmaktadır. Kamu otoritesi ile icra işlemleri yapılabilmektedir.

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

Danışmanlık hizmeti almak isteyen kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. Şirketimiz tarafından verilen bu hizmet son derece kapsamlı olarak değerlendirilmektedir. Özel hukuk ilişkilerinden doğan teminat  ve para alacaklarının, borçlu tarafından ödenmemesi halinde kanun sınırları için kamu otoritesi kullanılarak karşılanması, iflas ve icra hukukunu ilgilendirmektedir. Borç, borçlunun tanışmaz ve taşınır malları ile 3. Şahıslardaki alacaklar ve hak üzerinden yapılmaktadır.

İstanbul İcra ve İflas Hukuku, güvenilir yapısı ve kaliteli avukat kadrosu ile süreç boyunca yanınızda olmaktadır. Türkiye’de borcun ödenmesi ve tahsili ile alakalı esas ve usuller, icra ve iflas kanuna göre düzenlenmiştir. Kanun gereğine göre; alacak tahsili için icra ve iflas daireleri ve icra mahkemeleri görevlidir. Bunun yanında; ihtiyaç halinde kolluk kuvvetler de icra için görevlendirilir.

Hukuk şirketimiz, geniş hizmet seçenekleri ile müvekkillerine en dürüst şekilde hizmet veriyor. İstanbul İcra ve İflas uygulamaları bazında verdiğimiz başlıca hizmetler şu şekildedir;

 • Çek senet ile alakalı alacak tahsili için icra takibi
 • Fatura ve cari hesaba dayalı alacak tahsili için icra takibi
 • Kredi, finans, leasing sözleşmelerinden meydana gelen alacaklar için icra takibi
 • Alacaklı tüzel ve gerçek kişilerden alacaklarını beyan etmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi, iflas davasının açılması ve bunun takibi
 • Borçlu tarafından yapılmış olan haksız itiraz iptali içi, itiraz iptal davası açılması, dava sürecinin takibi
 • Herhangi bir geçerliliği olmayan, haksız alacak iddiaları için borçlu olunmadığının tespiti menfi tespit davası açmak ve bunun takip sürecini yönetmek
 • Tüzel ve gerçek kişilerin icra ve iflas hukuku kaynaklı bağımsız davaların takip edilmesi ve bunların sonuçlandırılması
 • Gerçek ve tüzel kişileri için konkordato ilan edilmesi
 • İflas konusunda en az hasar ile atlatmak için gerekli olan analizlerin yapılması, iflas ertelemesi için gerekli olan hukuk prosedürlerinin yerine getirilmesi

İcra ve İflas Hukuku Danışmanlık Hizmeti

İstanbul İcra ve iflas Hukuku Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkilin alacağı hızlı ve etkili hizmeti prensip edinmiş durumdayız. Sadece yerli şirketler ile değil, yabancı şirket ve gerçek kişilerin Türkiye’deki alacaklarının tahsili için dava ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

Uzman kadroya sahip olmamız nedeniyle, tüm icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında, davaların takibi ile alacak tahsili, ihtiyati haciz, haciz, ipotek, rehin işlemlerinin yapılması, alacaklı ve borç ile barışma görüşmeleri yapılması gibi hizmetlerimiz de bulunmaktadır. İflas talebi, iflas ertelemesi, davaların takibi konusunda hem bireysel hem de kurumsal  anlamda hizmet veriyoruz. Bunun yanında toplu dosyalar için, yasal takip süreçleri öncesinde online cağrı merkezimiz aracılığı entegre sistem kurumlumu, borç takibi ve raporlama hizmeti de seçeneklerimiz arasında yer almaktadır.

Türkiye’de her sene çok sayıda icra ve iflas davası olmaktadır. Kişilerin ekonomik anlamda yaşadıkları zorlukların burada rolü çok büyüktür.  Danışmanlık hizmetimiz ile çalışmanız halinde,  mağdur durumdan kurtulmanız mümkün olmaktadır. Bu alanda hizmet veren son derece iddialı ekibimiz, ticari işlemleri meydana gelen borç ve alacakların tahsili için gerekli olan icra takiplerini ve iflas takiplerini yapmaktadır. Aynı zamanda açılan takipler sonrasında tahsilat işlemlerinin yapılması için gerekli olan araştırmaların yerine getirilmesi de hizmetlerimiz arasında yer alıyor. Sizlerin aleyhinde başlatılan icra ve iflas takipleri için şikayet ve itiraz işlemleri gerçekleştirmek, bu işlemler sonucunda itiraz iptali, kaldırılması gibi huşularda hizmet sağlıyoruz.

İstanbul icra ve İflas Hukuku, şirketimizin verdiği önemli uzmanlık hizmetleri arasında yer alıyor. Kurumsal icra anlamında çok sık talepler geldiğini ifade etmek mümkündür. Elektrik, Doğalgaz, Varlık şirketleri, bankaların yasal takip öncesi ve sonrası  alacaklarının, uzman kadromuz ile takibi çok hassas bir şekilde yapılmaktadır.

 • Riski yüksek olan alacakların yasal olarak takibi ve risk sonrasında yönetimi
 • Alacak takip planlaması yapılması
 • Kurumsal takip dosyalarının takibi
 • Kambiyo senetleri
 • Uzlaşma yöntemleri
 • Alacak takibi
 • Alacak takip danışmanlığı
 • Teminat, ipotek ve rehin işlemleri

İstanbul İcra İflas Hukuku neleri kapsar?

Şirketleri ve şahısları son derece yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Bankalar ve diğer kurumlara olan borçların ödenmemesi halinde, kişinin ve ya kurumun karşılaştığı zorluklar nedeniyle insanlar tarafından bilinmektedir. İstanbul İcra iflas Hukuku danışmanlık kapsamında,  İcra iflas işlemleriniz için sizlere en güvenilir şekilde hizmet veriyoruz.

Alacaklı kişi, icra ve iflas Hukuku kapsamında borçlarını tahsil edebilir. Bunun için icra takibi yöntemini kullanmalıdır. Fakat süre, iflas yolu ile de sonuçlanabilmektedir. Şirketimiz, uzun zamandır verdiği güvenilir hizmet ile, borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına el konması için gerekli olan adli süreç ile alakalı detaylı bilgiye sahiptir. Sizlere sunduğumuz danışmanlık hizmeti ile bu sürecin nasıl işlediğine dair gerekli olan bilgiyi sizlere de aktarıyoruz.

İstanbul’da hizmet veren Büromuz, icra ve iflas konusunda tüm imkanları kullanarak sizlere hizmet sağlamaktadır. Alacaklı ya da borçlu olmanız halinde bizlere müracaat edebilirsiniz. Her iki durum için de farklı yöntemler uygulanmaktadır. Alacaklı kişilerin, büromuza borçlu kurum ya da kişiden tahsil işlemi yapmaması halinde, süreç hakkında bilgi talep etmesi son derece normaldir. Sizler ile tüm detayları paylaşarak, dava takibini çok yakın bir şekilde yapıyoruz.

İcra ve iflas terimlerine günlük hayatımızda da çok sık rastlıyoruz.  Kapsam alanın da çok önemli süreçler olduğunu ifade etmek gerekiyor. Her icra takibinin hazırlanması ve takibin gerçekleşmesi, haciz işlemleri, karşılıksız çek davaları açılması ve süreç takibi gibi konuları içermektedir.

İstanbul icra ve iflas hukuku kapsamında, ihtiyaçlarınızı karşılamak ve sizlere profesyonel olarak destek olmak adına danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Sağlamış olduğumuz hizmetlerin bir kısmı şu şekildedir;

 • Menfi tespit
 • İstirdat davaları
 • İpoteğin paraya çevrilmesi
 • İcra takibi
 • İhtiyati haciz
 • İflas uyuşmazlıkları

İcra ve iflas Avukatları

İcra, sözlüğe baktığımız zaman kelime anlamı olarak bir işi yapma, uygulama yürütme ve yerine getirme gibi bir anlam ifade etmektedir. İcra takibi ve icra avukatı özelinde de bu şekilde değerlendirmek mümkündür. Konu ne olursa olsun eğer ortada bir borç varsa ve sorumlu kişi borcunun ödemiyorsa, İcra ve iflas Avukatlarının ilgi alanında girmektedir. İcra ve iflas kanunu gereğince, devlet adliyesindeki ilgili müdürlüklere yapılan başvurular neticesinde borcun tespit edilmesi için yapılan işlemler icra takibi olarak geçer. Bu işlemler özel alan olduğu için icra avukatı tarafından yönetilir.

İstanbul İcra Avukatı arayışında iseniz ve bu konuda zorluk çekiyorsanız en doğru yerdesiniz.  İcra takibi ile alakalı son derece deneyimli olan ekibimiz,  sizlere tecrübelerini aktarma haricine, danışmanlık ve avukatlık hizmeti de sağlıyor. Bu noktada bilinmesi gereken , müvekkil tarafından yaşanan mağduriyettir. İcra takibi noktasında borcun ya da alacağın ne kadar olduğuna bakmaktan çok, ortada bir mağduriyet olması önemlidir.

İyi bir icra avukatı nasıl olması sorusu da merak edilen bir konudur. Bizlere profesyonel ve deneyimli avukat kadromuz ile davalarınızı sonuçlandırıyoruz. İcra dosyaları, genel olarak hukuk fakültelerinde avukatlığa adım atan stajyer avukatlar tarafından en sık takip edilen dosyalardır. Bunun nedeni ise Türkiye’de çok fazla icra ve iflas dosyası olmasıdır. İcra, Türk Hukukunda çok fazla maddiyatın döndüğü ve uzman kişiler tarafından titizlik ile yapılması gereken süreçler olmalıdır. İşte bunun bilincinde olan İstanbul icra ve iflas hukuku danışmanlık hizmetimiz, en iyi avukatlar ile sizlere yardım ediyor.

İcra ve iflas Hukuku alanında, hizmet veren avukatlarımız sahip oldukları nitelikler ile, profesyonel anlamda sizlere en iyi çözümleri üretmeye devam etmektedir. İyi bir avukat olmak için gerekli olan özellikler şu şekilde sıralanabilir;

 • Çözüm odaklı çalışma prensibine sahip oma
 • Öncelik belirleme yeteneğine sahip olma
 • İnsanları ikna etme kabiliyetinin güçlü olması
 • Yüksek iletişim beceresi
 • Detayları gözden kaçırmamak
 • Motivasyon kaybı yaşamadan süreçleri en iyi şekilde yönetmek ve bu şekilde sonuca ulaşmak
 • Dosya incelemelerinde, alanlara tam olarak hakim olmak
 • Düzgün diksiyon ve iyi bir Türkçe
 • İşleri yönetme beceresi
 • Meslek etiğine uygun hareket etmek

İcra avukatlarının görevlerinin ne olduğu da merak edilen bir konudur. Görevleri arasında ilk sırada icra dosyalarının takibi ve alacaklı/borçlu ile görüşmeler yapmak vardır. İcra dosyalarına bakan avukat kimi zaman alacaklı tarafın kimi zaman ise borçlu tarafın vekaletini alır. Avukat hangi tarafa hizmet veriyorsa, o tarafın gözünden düşünmeli ve sıkıntıları ona göre göze almalıdır.

İstanbul İcra ve iflas Hukuku alanda hizmet veren profesyonel Avukat kadromuz, yazımızda da ifade ettiğimiz gibi, güvenilir ve kaliteli bir şekilde hizmet vermeye devam etmektedir. Danışmanlık ofislerimiz 7/24 hizmet veriyor. Hem online olarak, hem de yüz yüze danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Süreçler hakkında aklınıza takılan soruları tarafımıza yöneltmeniz de mümkündür.

Kurumsal ve bireysel olarak hizmet seçeneklerimiz farklı şekilde incelenebilir. Şu ana kadar sahip olduğumuz referanslar için sitemize erişim kurabilirsiniz. Aynı zamanda sitemi üzerinde yer alan içerikleri okuyarak, içinde bulunduğunuz süreçler hakkında da bilgi sahibi olmanız mümkündür. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi icra ve iflas hukuku, Türkiye’de en fazla adına dava açılan ve kişilerin en fazla mağduriyet yaşadığı hukuk alanıdır. Bu nedenle normal bir vatandaşın da az da olsa bu konuda bilgi sahibi olması, en azından yaşadığı zor durumlarda ne yapması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmasına neden olur. İstanbul İcra ve iflas hukuku konusunda destek için bizi tercih edebilirsiniz.