Gökhan Bozkurt Hukuk Bürosu, geniş kapsamlı olarak verdiği danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Ceza Hukuku kapsamında verilen son derece başarılı hizmetlerin kapsamı şu şekildedir;

 • Suç duyurusuna ilişkin olarak dilekçe hazırlama ve savcılık nezdinde başvuru yapılması ve sürecin yönetilmesi
 • Tutukluluk sürecinde ve soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hakimliğine ilişkin talep takibi
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruların hazırlanması ve bu sürecin yönetimi
 • Sicillerin ve sabıka kayıtlarının hukuki süreçlere bağlı olarak değiştirilmesi, yasaklanmış olan hakların iadesi ve buna ilişkin süreçlerin yönetimi
 • Kovuşturma aşamasında Ağır Ceza, Asliye ve Sulh Mahkemesinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak süreçlerin yönetilmesi

İstanbul Ceza Hukuku Bürosu olarak vermiş olduğumuz hizmetler, uzman avukat kadromuz ile hızlı bir şekilde sürdürülmektedir. Yabancı yatırımların artması ve hızlı ekonomik büyüme, hukuki olarak anlaşmazlıklara neden olduğu gibi, kovuşturmalarda da artış meydana getirmektedir. Avukatlarımız,  bu alanda oluşan ihtiyaç ve beklentileri etkili bir şekilde karşılamaktadır.

Güvenin kötüye kullanılması, dolandırıcılık, zimmete para geçirme, kaçakçılık gibi suçların ceza soruşturması davasında mağdur ya da sanık durumunda olan gerçek ve tüzel kişileri temsil ederek, hukuk danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Yargılamanın her aşamasında müvekkil hassasiyetine dayalı olarak hareket etmeye devam ediyoruz.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, kamu hukuku bölümleri arasında yer almaktadır. Suçların yanında, ceza kavramlarını da son derece kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Kendi içinde 2 ayrı dal altında incelenmektedir. Özel ve genel ceza hukuku kavramları, hukukun önemli noktalarıdır.

 • Genel ceza hukuku; Genel ceza kanunu suç kavramını oldukça farklı bir şeklide ele almaktadır. Manevi ve maddi açıdan değerlendirilir. Suçların tamamını kapsar. Geçerliliğini koruyan ilkeler bütünü olarak tanımlamak mümkündür.
 • Özel ceza hukuku; Özel ceza kanunu ise, ülke tarafından belirlenen kanunlar doğrultusunda hangi eylemlerin suç olduğu ve bu eylemlerin sınırlarının ne olduğu temel alınır. Aynı zamanda suçların karşılığında cezalar da bu konu başlığı altında incelenir.

İstanbul Ceza Hukuku Bürosu olarak hukukun tanımını son derece güçlü bir şekilde yapmaktayız. Ceza hukukunun tam olarak neleri kapsadığını daha detaylı bir şekilde öğrenmek adına, uzman kişiler tarafından bir takım eserler vardır.

Ceza hukuku kapsamında suç türleri farklı başlıklar altında incelenmektedir. Ana başlıkları; uluslararası suçlar, kişilere karşı suçlar, topluma karşı suçlar, millete ve devlet karşı suçlar olarak geçmektedir. Uluslar arası suçlar ise; insanlığa ve soykırıma karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olarak biliniyor.

Ceza Hukuku hakkında tam anlamı ile bilgi sahibi olmak adına, ilk etapta cezanın tam olarak anlamını bilmek gerekiyor. Ceza, suç sayılarak yasaklanan bir takım eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde, failler hakkında devlet tarafından uygulanmakta olan güvenlik ve ceza tedbirleri şeklindeki yaptırımlardır.

Kişi, ceza yaptırımında suç işlemiş olması halinde bir değerinden yoksun bırakılmaktadır. Bu değerler, özgürlük, yaşam, malvarlığı ve hakları olabilir.

Ceza Hukuku Avukatları

İstanbul Ceza Hukuku bürosu olarak; suçun işlendiği an ile başlayan süreçten infaz aşamasına kadar, müvekkillerinin yanında olmaktadır. Emniyet, Jandarma, Sulh Ceza Hakimliği, Savcılık, yargılama aşaması, istinaf ve temyiz süreçlerini son derce büyük bir titizlik ile takip ediyoruz. Karar sonrasında da , infaz hukuku aşamasında danışanlarımıza destek sağlamaya devam etmekteyiz.

İstanbul Hukuk Bürosu, mağdur olan danışanlarımızın suç nedeniyle zarar görme anlarından başlayarak, failin cezasının kesinleşmesine kadar vekil olarak tüm hukuki yardımlarda bulunuyoruz. Danışmanlık bürosu olarak verdiğimiz hizmetlerde, ceza hukuku avukatları son çözüm önerilerini sizlere sunmaktadır.

İstanbul Hukuk Bürosu, temel anlamda kişi haklarına kavuşmasını sağlamak için, haklara yapılan ya da yapılması olası saldırıları önlemek için hukuki olarak hizmet vermektedir. Kişi bu hallerde icra takibi başlatmak, dava açmak, şikayette bulunmak gibi haklara sahiptir.  İstanbul Ceza Hukuku danışmanlık hizmeti kapsamında sizlere bu seçenekleri sunuyoruz.  Aynı zamanda haklarınızı koruyan sözleşmelerin düzenlenmesi ve açılan davada size karşı açılan davada sizi savunmak bu hizmetler arasında sayılıyor.

İstanbul Ceza Hukuku Bürosu Nasıl Çalışır?

İstanbul Ceza Hukuku Bürosu olarak verdiğimiz hizmet, yargılama makamlarına intikal eden dosyanız var ise, vekiliniz olarak alınan dosya kapsamında temsil etmeyi kapsıyor. Hukuk büroları açısından önemli bir nokta uzmanlaşma ve verilen hizmetin kalitesidir. Geniş ve derin bilgi birikimine sahip olan hukukçular tarafından yürütülen davaların sonuçları çok daha başarılı olmaktadır.

Hukuk Bürolarının sayıca fazla olması, vatandaşlar için çeşitli seçim seçenekleri doğuruyor. Burada önemli olan nokta, kişinin kendisini en iyi savunacak olan büro ile anlaşma sağlamasıdır. Bu noktada sizi gerçekten dinleyen, fikirlerinize yenilikler katan ve sizleri gelişmelerden haberdar eden hukuk bürolarının ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Dosyanızı ve sizi sahiplenen bürolar, sayesinde ceza hukuku ile alakalı davalarınızda mağduriyetinizi giderebilirsiniz.

İstanbul Hukuk Bürosu, kurumsal ve bireysel danışanlarına hukuki süreçlerin tüm alt birimleri ile hizmet vermektedir. Dava takibi hizmeti  sayesinde sizlerin süreçlerden haberdar olması sağlanır.

Ceza Hukuku Temel İlkeleri

İnsanlar, toplum içinde yaşamak zorunda olan bireylerdir. Toplum insanı, insan ise toplumu daha yüce hale getirir. Bir arada yaşamak zorunda kalınması beraberinde uyuşmazlıklara ve bazı çatışmalara da neden olabilir. Toplum içinde çıka uyuşmazlıklar ve çatışmaların önlenmesi için, yaptırımlar uygulanması gerekmektedir. Uygulanan bu yaptırımlar devlet tarafından yapılır. Kısaca ‘’ceza’’ olarak tanımlanmaktadır.

Bu bağlamdan yola çıkacak olursak, ceza hukuku, toplum olarak yaşamanın getirdiği zorunluluk nedeniyle, sosyal düzeni hangi davranışların bozduğunu, hangi davranışların ceza kapsamında olması gerektiğini belirlemektedir.  İstanbul Ceza Hukuku, toplumu bir araya getiren insanların haklarını belirler ve toplum barışının korunması için hizmet eder. Bu hukuk dalının temel ilkesi; hukuksuz toplum, toplumsuz hukuk olmazdır.

 • Bu bağlamda ceza hukuku temel ilkeleri nelerdir sorusu da merak edilen bir konudur. Ceza hukukun ilk temel ilkesi kusurdur. Kusur ilkesi, cezanın sadece failin fiili sebebiyle uygulamasını öngörmektedir. Buna göre, kusuru olmayan kişiye ceza verilmez, fail olan kişiye de ağır ya da gerektiğinden daha az ceza verilmez.
 • Ceza Hukukunun ikinci temel ilkesi ise, hukuk devleti ilkesidir. Cumhuriyet temel nitelikleri arasında yer alan hukuk devleti ilkesi, cezaların kanuniliği ilkesini mutlak kılar. İnsanlara uygulanacak olan cezaların daha öncesinde belirlenmesi şarttır. Kanun dışında herhangi bir ceza uygulanması mümkün olmaz.
 • Ceza Hukuku temel ilkelerinin 3.’sü ise insan onuruna saygıdır. Bu aynı zamanda Ümanizim ilkesi olarak da bilinmektedir. Suçi işlediği için ceza yaptırımına tabi olan kişi, yeniden topluma kazandırılmalıdır.

Ceza Hukuku tarafından belirlenen suçların ihlali halinde ceza muhakemesi devreye girmektedir. Bu sayede suçun işlenip işlenmediği, işenmiş ise failin kimler olduğu tespit edilir ve kusurları olup olmadığına bakılarak sorumluluk türü ve miktarı belli olur.

İstanbul Hukuk Bürosu olarak,  uzman avukatlarımız ile hukuksal süreçlerde sizlere destek olmaktayız. Hukuki süreçlerde, ceza hukuku konusunda uzman avukatlarımız tarafından haklarınız büyük bir özveri ile savunulmaktadır. Türkiye’de ceza avukatlarının son derece önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. bunun ana nedeni ise ülkemizde yargılamanın son derece uzun sürmesidir. Adalet sağlama aşamasında bazı gecikmeler meydana gelebilir. Avukatlar, yargılamalarda her zaman için ön plana çıkar. Ceza Avukatları, yargılamaların savunma makamını oluşturur.  Delil toplanması, tanık tespiti v yargılamanın taraflar içi adil bir şekilde ilerlemesini sağlar. Kişinin eğer ki hiçbir suçu yok ise, ceza avukatının önemi bir kat daha artar.

Ceza Avukatı görevleri nelerdir?

İstanbul Ceza Hukuku olarak, Ceza Avukatları kadrosu olarak son derece deneyimli bir ekibe sahibiz. Çok geniş kapsamlı ve alanlarında uzman avukatlarımız tüm süreçlerde yanında olmaktadır. Ceza Avukatları görevleri de bu noktada merak edilen bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Suç işlemesine karşın yargılanan kişiler, sanık ya da şüpheli durumda bulunduğu mahkemede adil yargılama talebi olanları, hukuki ve avukatlık danışmanlık hizmeti olarak ceza avukatı görevlendirilmektedir. Bu şekilde , sanığın kusursuz bir şekilde savunulması, duruşma öncesinde lehine olan tüm durumların tespiti ceza avukatlarının temel görevi olarak geçmektedir.,

Ceza avukatı görev alanı; asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemeleridir. Avukatlık mesleği, kamu hizmeti niteliğindedir. Avukatlar, ilk olarak takip edecekleri dosyada sorumluluk,  vekalet düzenlemesi işlemi ile başlar. Ceza Avukatı sorumluluğu, dosya kesinleşmesi ve dosyada istifa ile 15 gün sonra biter.

Ceza Avukatlarının hangi davalara baktığı da merak edilen konular arasında yer almaktadır. Eski günlerden günümüze, suç ve suçlu kavramı her zaman olmuştur. Ceza avukatı bazen suça sürüklenen bazen ise suça maruz kalan kişinin savunucu olabilir. Bir çok farklı dava çeşidine bakar.

İstanbul Ceza Hukuku Avukatları ile iletişime geçmek için en doğru adrestesiniz. Uzun zamandır hizmet veren ekibimiz, sizler için ceza hukuku alanında, kapsamına uygun olarak hizmet veriyor. Alanında uzman, ikna kabiliyeti yüksek ve dinamik kadromuz ile iletişime geçerek, siz de en güvenilir hukuksal danışmanlık hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Şikayet Hakkı

Bir suça maruz kalan ve suçta zarar gören kişi, suçun savcılık tarafından soruşturulması ve mahkemeler tarafından bakılması için, başvuru hakkına sahiptir. Buna şikayet hakkı ismi verilmektedir. Bu hak, suç mağduruna ve suçtan zarar göre kişiye bağlıdır ve başkaları tarafından kullanılması mümkün değildir.

Suçtan zarar göre ve suçtan mağdur olan kişi şikayet hakkını bazı makamlarda kullanabilir. Bunlar;

 • Cumhuriyet Başsavcılığı
 • Kolluk makamları
 • Valilik,
 • Kaymakamlık ve ya mahkeme
 • Türkiye’nin elçilik ve konsoloslukları
 • İlgili kurum ve kuruluş idaresi

Kişi, eğer ki şikayet hakkını kullanmak istiyorsa herhangi bir şekil şartı yoktur. Şikayeti yazılı olarak ve sözlü olarak ifade edebilir.

İstanbul Ceza hukuku bürosu, sizlere hukuki süreçler yardımcı olarak mağduriyetinizi gidermeye ve zorlu süreçlerde yanınızda olmaya devam etmektedir. Şu ana kadar bir çok davada başarılı sonuçlar alan Avukat ekibimiz 7/24 hizmet vermektedir. Bu anlamda sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçebilir, talebiniz halinde online danışmanlık hizmetlerimizden de yararlanabilirsiniz. Hukuksal mücadelelerinizde idealist avukatlarımız, genç ve dinamik yapısı ile sizlere yardımcı olacaktır.

Danışmanlık Büromuz, hem yerli hem de yabancı gerçek ve tüzel kişilikleri temsil etmektedir. Hedefleriniz ve istekleriniz doğrultusunda güvenilir şekilde hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Büromuzda, en iyi hukuk hizmetini vermek ve sorunlarınıza kısa süre içinde çözüm üretmek adına oldukça geniş bir kadro bulundurmaktayız. Bireysel ya da kurumsal tüm müvekkil ihtiyaçlarını karşılamak için, sizler beklentilerinizi de karşılamanın ötesinde hizmet vermeyi misyon edinmiş haldeyiz. İstanbul Ceza Hukuku ve diğer hukuk birimleri alanında verdiğimiz hizmetleri sitemizden de takip etmeniz mümkündür.

Ceza Hukuku, kamu hukuku bölümleri arasında yer almaktadır. Suçların yanında, ceza kavramlarını da son derece kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Kendi içinde 2 ayrı dal altında incelenmektedir. Özel ve genel ceza hukuku kavramları, hukukun önemli noktalarıdır.