Alacak Hukuku, Borçlar kanunun bir parçasıdır. Alacak,  hesap gereğince daha öncesinde alınmayan mal, para veya hizmet benzeri ifadeleri tanımlamak adına kullanılmaktadır. Hukuken korunan bir hak olan alacak hukuku, İstanbul Hukuk Danışmanlık bürosuna başvurmanız halinde, sizlere yardımcı olacak olan uzman Avukatlardan tarafından sağlanan bir danışmanlık hizmetidir.

İcra takibi ve İcra Avukatı, Borçlar Hukukunda önemli bir yeri temsil eder. İcra; verilen işi yapma, uygulama, yürütme ve yerine getirme anlamına gelmektedir. İcra takibi ya da İcra Avukatı özelinde bu durumu değerlendirdiğimiz zaman, her hangi bir konuda borcu olan kişinin,  ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, icra ve iflas kanunu gereğince, başvurular sonrasında borcun tahsili yapılmasına icra takibi ismi verilir. Bu takibi, hukuk nezdinde avukat aracılığı ile yapılır.

 

Borçlar Hukuku Alacak Hakkı

Alacak hakkı, alacaklı kişiye, borçlu kişiden bir şey isteme, yapma ya da yapmamaya zorlama yetkisi vermektedir. Alacak hakkı; sözleşmeden kanunda ya da hizmet ilişkisinden ortaya çıkabilmektedir. Alacak davası ise; Alacaklı tarafından borçluya karşı açılan bir davadır. Davanın konusu ise, Alacaklının alacağını tahsil etmesidir. İstanbul Alacak Hukuku danışmanlık bürosu, eğer bir alacağınız var ise ya da var olduğunu düşünüyorsanız, sizlere son derece kapsamlı bir şekilde hukuk hizmeti sağlamaktadır. Büromuz, bütün alacak ve tazminat davaları için uzman avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Hukuki danışmanlık hizmeti veren firmamız, mevcut olan hukuki olayın sonuca kavuşması adına gerekli adımların belirlenmesi ve bunun yanında ileride meydana gelen hukuksal sorunların öncesinde tespit edilmesi ve önüne geçilmesi açısından son derece önemli işlere ima atmaktadır.  Türkiye’de çok sayıda danışmanlık hizmeti veren firma olsa da, hepsinin aynı donanıma sahip olduğunu ifade etmek son derece güç olacaktır.

İstanbul Alacak Hukuku Danışmanlık şirketi olarak, vekaletnameye bağlı olarak avukat-müvekkil ilişkisi kurmaktayız. Hukuki destek ihtiyacınız olması halinde, hem kurum hem de bireyler için özel olarak danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Bu noktada sitemiz üzerinden Avukatlarımızı tanıyabilir, online görüşme yapma seçeneklerini de tercih edebilirsiniz.

İstanbul Alacak Davaları

Kişinin, herhangi bir neden ile meydana gelen muaccel bir alacağı olması halinde, fakat buna karşın alacağının ödenmemesi durumunda, alacak davası açması mümkün olur.  İfade ettiğimiz alacak herhangi bir sözleşmeye ya da resmi bir belgeye dayalı olmaktadır. Alacak Davaları hangi mahkemelerde görülür sorusu da bu anlamda mera edilmektedir. Alacak Davaları, Asliye Hukuk mahkemesinde görülmektedir. Fakat kira nedeniyle meydana gelen alacak davalarına Sulh Hukuk Mahkemeleri balar. Davalı kişinin ikametgah mahkemesi yetkili mahkemedir.

Alacak davalarında kimi zaman alacak belirsiz olabilir. Bu tarz hallerde ilk olarak alacak miktarının hesaplanması gerekmektedir.  Bunun bir için bir tespit ya da kısmı dava açılabilir. Örnek olarak kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedeniyle doğan bir dava, alacağın miktarı belirsiz olabileceği ve edimler arasında fikir ayrılacakları olabileceği için, alacak olup olmadığı şüphe ile yaklaşılan bir konudur.  Bu noktada ilk yapılması gereken tespit talebi ve sonrasında alacak davası açmaktır.

Menfi tespit davaları; icra takibi önce ve icra takibi sonrası olarak 2 şekilde açılabilir. Kişi, karşısındaki kişiye borçlu olmadığını düşünüyor ise, karşı tarafın açacağı dava menfi tespit davasıdır. İcra takibi ya da davalının bulunduğu yeri takibi yapılmışsa, takibin açıldığı yer mahkemesinde görülmektedir. Menfi tespit istenene rakama göre görevli mahkemede belirlenmektedir.

Alacak Hukuku kavramın incelediğimiz zaman, bunun genel kapsamının Borçlar Hukuku olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Borçlar hukuku, kişiler arasında meydana gelen borç ilişkisinin incelendiği bir disiplin olarak tanımlanabilir. Borçlar Hukuku Kanunu, Borç ilişkisi kavramı üzerinden tanımlanabilir.

İstanbul Alacak Hukuk Bürosu

İstanbul Alacak Hukuku Bürosu olarak, sizlere verdiğimiz hizmetin kapsamının borçlarınızı tahsil edemediğiniz süreçler olduğunu ifade edebiliriz. Müşterinizin firmasına olan fatura borçlarını ödememesi halinde, Alacak takibi ve Uzman Avukat kadromuz ile hizmet veriyoruz. Gerekli yöntem ve teknik becerilere sahip olan kadromuz, talebiniz üzerine vekaletinizi devretmeniz itibari ile, alacaklarınızın tahsili için en yüksek disiplin ile çalışma göstermektedir.  Ticari ve bireysel alacak konusunda uzman kadromuz,  sizlere güvenilir hizmet vermek adına 7/24 çağrı merkez ve online destek hattını da kullanmaktadır.

Alacak Hukuku Uzman Kadromuz, borçlunuzun, borcunu ödemediği takdirde yapmanız gerekenler hakkında bir çok tavsiyede bulunmaktadır. Bu tavsiyeleri yerine getirmenize karşı ilerleme kaydetmemeniz halinde işi hukuki boyuta dökmek adına bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • İlk aşamada müşterinizi ya da alacaklınızı arayarak, neden borç tahsil etme işlemini sorabilirsiniz.
 • Sürekli olarak ödeme ihtira göndermeniz ticari ilişkilerinizde bozulmalara neden olabilir.
 • Faturaları ve tüm detayları içeren ihtarname göndermeniz yeterli olacaktır.
 • İhtarname ve Hatırlatma için müşterinize 7-15 gün süre tanımanız son derece önemliidir.
 • Sözlü anlaşmaların yaygın olduğunu unutmamanız gerekiyor.
 • Anlaşmalarınızın, iyi anlaşıldığından emin olmanız ve yazıya dökülüp imzalandığı kontrol etmeniz gerekmektedir.
 • Borçlu kişi, borcunu ödememek için sizlere bahaneler uydurabilir. Bu sizin hukuki olarak harekete geçme sürenizi geciktirebilir. Bu nedenle bahanelere inanmamanız gerekir.

Alacak ve Borçlu ilişkileri, Borçlar Hukukunun önemli bir dalıdır. İstanbul Alacak Hukuku danışmanlık hizmeti olarak, borçlunuza karşı kendinizi daha sağlama almanız adına önemli bir hizmet veriyoruz.  Uzman icra avukatı kadromuz ve profesyonel ekiplerimiz, sizlere süreç boyunca yardımcı olmaktadır.

Ekibimizde yer alan Avukat kadrosu, tahsil ve icra takibi gibi davalarda uzmanlaştır.  Herhangi alacak tahsili bürosuna oranla daha etkili bir şekilde borcunuzun üzerinde alacağınız tahsil için gerekli olan baskı kurulmaktadır.

İstanbul Alacak Hukuku Bürosu olarak, dürüstlük ve samimiyete dayalı danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Alacağınızın tahsil edilebilirliği hakkında her zaman sizlere dürüst ve samimi yaklaşımlar sergilemekteyiz.  Uzman Kadromuz, ilk aşamada sizlerin çıkarlarını gözetir. Sizin öncelikleriniz ve tercihlerinize göre en uygun tahsilat yolları bulunur.  Temel değerlerimiz dürüstlük ve adalet anlayışı üzerinedir.

Borç ilişkisi nedir?

Alacak Hukuku, direkt olarak borç kavramı üzerine inşa edilmiştir. Borç, geniş anlamda borç ilişkisini, dar anlamda ise, borcu olan tarafın ödemekle yükümlü olduğu parasal değeri veya  yerine getirmekle yükümlü olduğu edinimi ifade etmektedir. Hukuki anlamda son derece geniş bir tanım olduğunu ifade edebiliri.

Borç ilişkisi nedir, bu anlamda merak edilen bir konu başlığını oluşturmaktadır. Borç ilişkisinde borç ev alacaklı olmak üzere 2 taraf vardır. İki taraf arasında edimin yerine getirilmesine dayanan hukuki bağa borç ilişkisi ismi verilmektedir.  Burada edin; borçlu taraf  için borç, alacaklı taraf için ise alacaktır.

 • Borç ilişkilerinde 3 adet unsur olduğunu ifade etmek mümkündür.
 • Borçlu, alacaklı ile arasında var olan borç ilişkisi nedeniyle, edimi yerine getirmekle yükümlü olan tarafı ifade eder.
 • Alacaklı, borç ilişkisi nedeniyle, borcunun ödemesini isteme hakkına sahiptir.
 • Edim, borçlunun bir şey yapmak, vermek ve ya bir şey yapmamak şeklinde sahip olduğu yükümlülüktür

İstanbul Alacak Hukuku Hizmeti

İstanbul Alacak Hukuku hizmeti son derece kapsamlı bir hizmet seçeneği olarak dikkat çekiyor. Hukuk Büromuz, hem ulusal, hem de uluslar arası anlamda faaliyetlerine devam etmektedir.  Alacak Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve daha bir çok hukuk dalında faaliyetlerimize uzun zamandır devam ediyoruz. Profesyonel kadromuz tarafından  üretilen çözümler ile, yaşadığınız zorlukların içinden çıkmanız anlamında sizlere destek olmaktayız.

Hukuk Danışma Bürolarının sürekli artış göstermesi, hukuk danışma hizmeti alan mağdurları ve bir çok kişiyi düşündürmektedir. İstanbul Alacak Hukuku Bürosu tercihinde bulunmak isteyen kişi, haklarını en iyi koruyacak, güvenilir ve kurumsal bir şirket ile çalışmak ister.

Borçlar Hukuku Alacak Zamanaşımı

Alacaklar için zamanaşımı süresi Borçlar Kanununu 146 ve 161. Maddelerde düzenlenmiştir. Aksine bir hüküm olmaması halinde, her alacak 10 senelik zamanaşımına tabiidir. Bu süreler sözleşme ile değişmez.

Aşağıda yer alan alacaklar için 5 senelik zamanaşımı uygulanır;

 • Anapara faizleri, kira bedelleri ev üret gibi dönemsel edinimler
 • Motel, otel, pansiyon ve benzeri konaklama bedelleri ile birlikte restoran benzeri yeme-içme mekanları
 • Küçük çapta perakende ve ya küçük çapta sanat işlerinde doğan alacaklar

Alacaklar için zaman aşımı süresinin ne zaman başladığı da merak edilen konu başlıklarını oluşturmaktadır. Alacağın muaccel olması ile birlikte zaman aşımı işlemeye başlar. Bu bilirime bağlıdır. Bildirim yapılacağı gün itibari ile başladığını ifade etmek mümkündür.

Ömür boyu gelir ve buna benzer dönemsel edinimlerde, alacağın tamamı için zaman aşımı, ifa edilmeyen ilk dönemsel edinimin muaccel olduğu günde işlemeye başlamaktadır.

İstanbul İcra Avukatı

İcra davası açılmasını isteyen kişi, alacak nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır. Alacak bakiyesine bakılmaksızın mağdur olduğunu düşünmek gerekiyor. Borcun ne kadar çok ya da az olmasından ziyade, alacağın tahsil olmaması büyük bir sorundur. İstanbul Alacak Hukuku Danışmanlık Bürosu olarak, alacak miktarına bakmaksızın, borçlarınızı tahsil etmek için hukuk önünde mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu anlamda bizi tercih etmeniz halinde kazanımlarınız şu şekilde olacaktır;

 • Tüm hukuksa süreçleriniz emin ellerde olur. Süreç, alacağın tahsili yönünde hızlanır.
 • Daha çok mağdur olmamanız adına gerekli olan tüm adımlar atılır.
 • Şahıs ya da kurum ayrılmadan, müvekkilin alacak tahsiline yönelinir.
 • Eğer, müvekkil alacaklı ise işlem ona göre yapılır.
 • Eğer müvekkil borçlu kişi ise, borç dosyasına bakılır ve karşı taraf ile görüşülür.
 • İcra dairesinde takipler açılır.
 • İcra takip süreçlerinde kişilerin mal varlıkları ve nakit akışlarını tespiti yapılır
 • İcra takiplerinde tahsilat süresinde yapılmaz ise yenileme çalışmaları yapılmaktadır.
 • Borçlunun tüm süreçleri takip edilir kurum ve kişi alacağı tahsil edilir ve soya kapanır.

İcra davalarında, avukatların oynadığı rol son derece büyüktür.  Genel olarak baktığımız zaman avukatlar aynı eğitimleri alır. Fakat ikna kabiliyeti gibi noktalar, avukatlık noktasında başarılı olmak için son derece önemlidir. Firma olarak, en güvenilir ve ikna kabiliyeti en yüksek uzman kadromuz ile borçlarınızı tahsil etmeye ve sizlerin yanında olmaya devam ediyoruz.

İstanbul Alacak Hukuku büromuz, hukuki sorunlar ile ortaya çıkan talepler sonucunda Avukatların verdiği hizmetleri kapsar. İcra noktasında, alacak noktasında ya da borç hukuku ile alakalı bilmek istediğiniz her ne varsa ekibimiz ile görüşme yapmanız mümkündür. 7/24 hizmet veren ekibimiz, aklınıza takılan soruların yanıtlarını en net şekilde vermektedir. Borçlu olmanız halinde durum tespiti yapılması gerekiyor. Eğer alacaklı iseniz, dosyanıza neler yapılması gerektiği üzerinden düşünülmelidir. İcraya itiraz süreleri, tahsil için neler yapılacağı, hangi davaların açılması gerektiği ve daha bir çok konuda bilgi almak için bizi takip edebilir ve online olarak iletişime geçebilirsiniz.

Ceza Hukuku, kamu hukuku bölümleri arasında yer almaktadır. Suçların yanında, ceza kavramlarını da son derece kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Kendi içinde 2 ayrı dal altında incelenmektedir. Özel ve genel ceza hukuku kavramları, hukukun önemli noktalarıdır.